आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

पर्सा बारा सप्तरी रौतहट सिरहा महोत्तरी धनुषा सर्लाही

जीत


कुल जनसंख्या ३११८९९२ पुरुष जनसंख्या १६८४८११ महिला जनसंख्या १४३४११५ अन्य जनसंख्या ६६
This browser does not support canvas.
सप्तरी क्षेत्र १
मतगणना सम्पन्न
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

२३६०४ निर्वाचित

१९९९६

जनमत पार्टी (जपा)
This browser does not support canvas.
सप्तरी क्षेत्र २
मतगणना सम्पन्न
जनमत पार्टी (जपा)

३५०४२ निर्वाचित

१६९७९

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
This browser does not support canvas.
सप्तरी क्षेत्र ३
मतगणना सम्पन्न
नेपाली काँग्रेस

२६१६६ निर्वाचित

२२३००

नेकपा एमाले
This browser does not support canvas.
सप्तरी क्षेत्र ४
मतगणना सम्पन्न
नेपाली काँग्रेस

२३४९१ निर्वाचित

१७९७७

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
This browser does not support canvas.
सिरहा क्षेत्र १
मतगणना सम्पन्न
नेकपा एमाले

२९४६२ निर्वाचित

२७३७९

नेपाली काँग्रेस
This browser does not support canvas.
सिरहा क्षेत्र २
मतगणना सम्पन्न
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

२४१७८ निर्वाचित

२३०२८

नेपाली काँग्रेस
This browser does not support canvas.
सिरहा क्षेत्र ३
मतगणना सम्पन्न
नेकपा एमाले

२८०६४ निर्वाचित

२६८८२

नेकपा माओवादी केन्द्र
This browser does not support canvas.
सिरहा क्षेत्र ४
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
धनुषा क्षेत्र १
मतगणना सम्पन्न
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

२७४३१ निर्वाचित

२१४८३

नेकपा माओवादी केन्द्र
This browser does not support canvas.
धनुषा क्षेत्र २
मतगणना सम्पन्न
नेपाली काँग्रेस

२०११२ निर्वाचित

१९९५५

नेकपा एमाले
This browser does not support canvas.
धनुषा क्षेत्र ३
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
धनुषा क्षेत्र ४
मतगणना सम्पन्न
नेकपा एमाले

३२२३६ निर्वाचित

३२११२

नेपाली काँग्रेस
This browser does not support canvas.
महोत्तरी क्षेत्र १
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
महोत्तरी क्षेत्र २
मतगणना सम्पन्न
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

२५१९० निर्वाचित

१११२०

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
This browser does not support canvas.
महोत्तरी क्षेत्र ३
मतगणना सम्पन्न
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

१६३७५ निर्वाचित

१४३२५

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
This browser does not support canvas.
This browser does not support canvas.
सर्लाही क्षेत्र १
मतगणना सम्पन्न
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल

२४८३८ निर्वाचित

१८४०४

स्वतन्त्र
This browser does not support canvas.
सर्लाही क्षेत्र २
मतगणना सम्पन्न
नेकपा माओवादी केन्द्र

२३५२९ निर्वाचित

२१५१८

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल
This browser does not support canvas.
सर्लाही क्षेत्र ३
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
सर्लाही क्षेत्र ४
मतगणना सम्पन्न
स्वतन्त्र

२००१७ निर्वाचित

१८२५३

नेपाली काँग्रेस
This browser does not support canvas.
रौतहट क्षेत्र १
मतगणना सम्पन्न
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)

३३५२२ निर्वाचित

२६९२२

नेकपा एमाले
This browser does not support canvas.
रौतहट क्षेत्र २
मतगणना सम्पन्न
स्वतन्त्र

३२४८२ निर्वाचित

२८२४८

नेपाली काँग्रेस
This browser does not support canvas.
रौतहट क्षेत्र ३
मतगणना सम्पन्न
स्वतन्त्र

३२४३७ निर्वाचित

२५२००

स्वतन्त्र
This browser does not support canvas.
रौतहट क्षेत्र ४
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
बारा क्षेत्र १
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
This browser does not support canvas.
बारा क्षेत्र ३
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
बारा क्षेत्र ४
मतगणना सम्पन्न
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)

३०३४१ निर्वाचित

२०३३६

नेकपा एमाले
This browser does not support canvas.
पर्सा क्षेत्र १
मतगणना सम्पन्न
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल

२२५३७ निर्वाचित

२०९१७

स्वतन्त्र
This browser does not support canvas.
पर्सा क्षेत्र २
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
पर्सा क्षेत्र ३
मतगणना सम्पन्न
This browser does not support canvas.
पर्सा क्षेत्र ४
मतगणना सम्पन्न
नेपाली काँग्रेस

३१२२४ निर्वाचित

२५६७१

नेकपा एमाले
Nepali Patro